Startsidan

Kunskapsresa till vänorten Viljandi

Vänorten Viljandi i Estland var målet när Eslövs kommun anordnade en kunskapsresa för ledande politiker och tjänstemän.
Eslöv anordnar vart fjärde år en kunskapsresa. I resan deltar presidierna i fullmäktige samt nämnder och styrelser, företrädare för övriga partier, förvaltningschefer och ytterligare några tjänstemän.

Efter några återbud var det 34 personer som på torsdagen tog flyget från Köpenhamn till Tallinn. Från flygplatsen blev det buss till Viljandi, som ligger ungefär mitt i Estland.

Vänortsavtal
Tidigare Eslövsbon Andres Koern hade organiserat besöket och berättade under bussturen om de första kontakterna mellan Eslöv och Viljandi i början på 90-talet. De kontakterna resulterade i ett vänortsavtal 1998.

Andres Koern berättade också om Felix etablering av en fabrik några mil från Viljandi. I det arbetet ingick inte bara att starta tillverkning utan också odlingsråd. Gurkodlingen i trakterna kring Viljandi utvecklades snabbt.

Besöket i Viljandi inleddes med ett internt möte, där sociala ekonomier diskuterades över både parti- och förvaltningsgränser. Målsättningen är tidiga insatser för barn med problem, för att minska stora kostnader i ett senare skede.

19.140 invånare
Kvällsprogrammet startade med besök i Viljandi rådhus där borgmästaren Loit Kivistik tillsammans med ledande politiker och tjänstemän informerade om staden. Viljandi hade vid årsskiftet 19.140 invånare.

Viljandis budget balanserar på nära 20,6 miljoner euro. 53 procent av pengarna går till utbildning. Men Viljandi satsar också stora pengar på kultur, som är den näst största budgetdelen. På tredje plats kommer social service.

Kvällen avslutades med en gemensam middag, där deltagarna fick möjlighet till ytterligare utbyte av erfarenheter. Eslövs kommun passade också på att bjuda in representanter för Viljandi till 100-årsfirandet i samband med kulturnatten.

Fredagen inleddes med en rundvandring i Viljandi med många kulturella inslag. Besök i Viljandi museum och konstmuseet Kondas centre, visning av offentliga skulpturer, slottsruinen med mera ingick.

Besöket i Estland avslutades i Tallinn med besök i riksdagshuset och information om arbetet där, rundtur i den gamla delen av staden och gemensam middag.

Estland

34 politiker och tjänstemän från Eslöv deltog i Kunskapsresan till Viljandi och Tallinn. I resan ingick besök i riksdagshuset.

Senast ändrad:
2011-05-23

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se