Startsidan

Kultur och Fritid vill ha stadsfestival

Kultur och Fritid vill satsa på en stadsfestival 2012. Kostnaden för ett arrangemang liknande årets stadsfest beräknas till en miljon.
Stadsfesten den 4 juni med utställningar, aktiviteter och underhållning var en del av Eslövs 100-årsfirande.

Arrangemanget blev en stor succé med cirka 15 000 besökare. Många besökare har framfört önskemål om en ny stadsfest nästa år.

Kultur och Fritid har tagit fasta på det och äskar i budgeten en miljon kronor till genomförande av en stadsfestival 2012.

Jubileumsåret medförde massor av positiva erfarenheter och detta vill vi dra nytta av även framöver, förklarar förvaltningen.

Närmast ska förslaget behandlas av kultur- och fritidsnämnden.  

Senast ändrad:
2011-08-22

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se