Startsidan

Kultur och Fritid tar över Kulturskolan

Kultur- och fritidsnämnden ska överta ansvaret för Kulturskolan. Barn- och familjenämnden har inte några invändningar.
Överflyttningen av Kulturskolan från barn- och familjenämnden till kultur- och fritidsnämnden genomförs troligen den 1 april.

En fördel med överflyttningen är att samarbete och samordning med övriga verksamheter inom Kultur och Fritid underlättas.

Det gäller samproduktioner, nya mötesplatser, nya scener och nya kontaktytor. Det finns också praktiska fördelar, som biljetthantering.

Några anställda delar tjänst mellan Kulturskolan och annan verksamhet. Men de påverkas inte i praktiken av att skolan får ny huvudman.

Senast ändrad:
2011-02-28

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se