Startsidan

Krav på skånsk karaktär slopas i Stehag

Villor som byggs söder om Skytteskogen i Stehag behöver inte ha skånsk karaktär. Kravet i detaljplanen slopas.
När detaljplanen för bostadsområdet vid Skytteskogen upprättades ville markägaren ha en skånsk karaktär på området.

I planen ingick därför att byggnader skall ges en skånsk karaktär med fasader i puts eller tegel. Taklutningen ska vara minst 37 grader och högst 45 grader.

De kraven har visat sig vara svåra att följa och därför sa miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ja till en justering vid senaste sammanträdet.

Regeln om skånsk karaktär med fasader i puts eller tegel slopas. Dessutom ändras regeln om taklutning till minst 27 grader och högst 50 grader.

Senast ändrad:
2011-08-31

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se