Startsidan

Kraftvärmeverk kan påbörjas i höst

Eslöv Lunds Kraftvärmeverk AB vill ha tillstånd att starta arbetet med ett kraftvärmeverk i Örtofta i höst. Miljödomstolen avkunnar dom den 15 april.
Andra dagen av miljödomstolens huvudförhandling om tillstånd för kraftvärmeverk i Örtofta inleddes med ett studiebesök vid det aktuella området.

Länsstyrelsen, Eslövs kommun och Lunds kommun har inga invändningar mot att verket byggs där. Däremot vill de skärpa en del villkor.

Närboende som deltog vid huvudförhandlingen är inte nöjda med bolagets lokaliseringsutredning. De begärde en redovisning av alternativ till en skyddszon på 400 meter och yrkade att lokaliseringsutredningen inte skulle godkännas.

Bolaget anser att 400 meter är ett väl avvägt avstånd med tanke på både riktlinjer och bullerutredning. Örtofta är det ur miljösynpunkt bästa alternativet och det finns inget som är bättre, förklarade bolaget.

Bolaget vill ha tillstånd att starta schaktningsarbeten för kraftvärmeverket i höst, även om miljödomstolens dom överklagas. I bolagets tidplan redovisas att samförbränningsanläggningen ska vara i kommersiell drift i mars 2014.

Senast ändrad:
2011-03-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se