Startsidan

Kraftig ökning av biobesöken i Eslöv

Antalet besökare på Bian i Eslöv ökade med 16 procent under förra året. Samtidigt minskade biobesöken totalt i landet.
Det framgår av kultur- och fritidsnämndens årsredovisning för 2010. En anledning till att Bian i Eslöv fick fler besökare var den digitala satsningen.

Antalet biobesökare i Eslöv var förra året 16 000. Året före var antalet besökare 13 773. Även 2008 var antalet besökare en bit under 14 000.

Minskat öppethållande gav en kraftig minskning av antalet besökare på Mötesplats 0413. Antalet besökare 2010 var 5 800 mot drygt 10 000 året före.

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader uppgick förra året till 58,5 miljoner. Nämnden redovisar ett 0-resultat.

Senast ändrad:
2011-03-09

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se