Startsidan

Kraftig ökning av antalet feriejobb

360 ungdomar får feriejobb hos Eslövs kommun i sommar. Det är en ökning med 60 jämfört med förra året.
Anledningen till att Eslövs kommun kraftigt ökar antalet feriejobb är att ungdomarna har svårt att hitta andra jobb.

— Vi har haft cirka 300 feriejobb per år de senaste åren, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke. Men i år var det ungefär dubbelt så många som sökte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa på tisdagen ja till en extra satsning på feriearbeten. Kostnaden för ytterligare 60 platser är cirka 300 000 kronor.

— Det är oerhört väl använda pengar, säger Henrik Wöhlecke. Ungdomarna får sysselsättning och drygt 4 500 kronor i ersättning.

Arbetsutskottet gör bedömningen att det inte går att inrätta fler än 360 platser. Det ska finnas arbetsledning för alla under semesterperioden och meningsfull sysselsättning.

Senast ändrad:
2011-05-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se