Startsidan

Kommunens åtgärder efter lördagens skjutning

Med anledning av skjutningen i Eslöv i lördags har kommunen vidtagit ett antal åtgärder för att stötta alla som är berörda av händelsen.
Eslövs skolor är beredda med olika former av stöd och Krisstöd Eslöv har aktiverats.

Extra resurser har satts in vid den berörda fastigheten och personalen har fått professionellt stöd som kommer att utvidgas till berörda verksamheter i närheten.

Kommunledningskontoret
Eje Ringborn

Senast ändrad:
2011-10-16

Ansvarig för uppdatering:
Ulf Axelsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se