Startsidan

Klartecken för tunnel och rondell

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett klartecken för en gång- och cykeltunnel och en rondell i östra Eslöv.
Eslöv har nyligen sålt mark vid Östra vägen-väg 17 för handelsområdet Flygstaden för 15 miljoner kronor.

Pengarna kommer att användas till ledningsarbeten och trafiksatsningar i området. En ny rondell byggs öster om den nuvarande vid Statoil.

Från den nya rondellen blir det infart både till Flygstaden och ett planerat bostadsområde söder om väg 17. Mellan den gamla och nya rondellen blir det busshållplatser på båda sidor.

I satsningen ingår också en tunnel för gående och cyklister söder om den nuvarande rondellen. Tunneln ansluts till befintliga gång- och cykelvägar öster och väster om Östra vägen.

Trafikverket bidrar med en miljon och Skånetrafiken med 50 000 kronor till satsningarna. Arbetet med tunnel och rondell startar till våren.

Senast ändrad:
2011-01-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se