Startsidan

Klartecken för cykelväg genom Örtofta

En gång- och cykelväg ska byggas mellan järnvägsbron i Håstad och sockerbruket i Örtofta. Fullmäktige sa ja till satsningen.
Önskemål om en gång- och cykelväg mellan Örtofta och Håstad har funnits under många år. För två år sedan inleddes planeringen.

Den gång- och cykelväg som nu ska byggas blir 1,4 kilometer lång och mellan 2,2 och 2,5 meter bred. På bron över Kävlingeån begränsas bredden till två meter.

Cykelvägen byggs på en spontant uppkommen stig vid järnvägsbron i Håstad och följer sedan väg 936 på den västra sidan till Örtofta.

Strax innan bron över Kävlingeån får gående och cyklister passera över vägen. Därefter följer cykelvägen bilvägen på den östra sidan.

Kostnaden för hela satsningen beräknas till fem miljoner. Trafikverket svarar för halva investeringskostnaden. Eslövs del blir 1,33 miljon.

Kommunfullmäktige beviljade den summan vid sammanträde på måndagen.

Senast ändrad:
2011-03-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se