Startsidan

Karlsrobadets miljö utan anmärkning

Badmiljön i Karlsrobadet i Eslöv är utan anmärkning. Proverna visar värden långt under gränserna för både bakterier och trikloramin.
Eslövs simsällskap slog för några veckor sedan larm om att nästan hälften av klubbens elitsimmare drabbats av ansträngningsastma.

Under sportlovet genomfördes provtagningar i Karlsrobadet. Badet hade många besökare den veckan och vid provtagningen var det över 60 personer som badade.

Två av proven gällde trokloramin i badhusluften. Gasen är känd för att kunna allergier och astma.

Världshälsoorganisationen WHO har ett gränsvärde på 500 mikrogram per kubikmeter luft. Weedo, som genomförde mätningarna, har en åtgärdsgräns på 200 och en hälsogräns på 400.

Det ena provet i Karlsrobadet togs vid hopptornet. Det visar 140 mikrogram per kubikmeter luft. Det andra provet togs vid ena långsidan och visade 180.

I provtagningen ingick också mängden bakterier i vattnet. Mängden av två mikroorganismer mättes.

För den ena är gränsvärdet ett, för den andra är gränsvärdet 100. Båda proverna visade att det var färre än en.

Senast ändrad:
2011-03-09

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se