Startsidan

Karlsrobadet drivs i kommunal regi

Karlsrobadet i Eslöv övergår i kommunal regi på lördag, 1 oktober. Badets personal arbetar vidare som vanligt.
Anledningen till att kommunen övertar driften av badet är de stora förändringar som genomförs där framöver. I december ska äventyrsdelen invigas.

Kommunens övertagande ska inte innebära några större förändringar för besökare, gäster och badande.

Avgifter och öppettider gäller tills vidare. Alla schemalagda aktiviteter som babysim, simskola, vattengympa med mera fortsätter som tidigare.

En ändring är att badets hemsida flyttas in under Eslövs kommuns hemsida. Under en övergångsperiod blir det automatisk hänvisning.

Senast ändrad:
2011-09-28

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se