Startsidan

Ja till två nya friskolor i Eslöv

Skolinspektionen godkänner att Move Eslöv AB och Karl-Oskar Utbildning AB startar grundskolor i Eslöv.
Move Eslöv AB planerar en grundskola för årskurserna 6-9 i Eslöv. Fullt utbyggd ska skolan ha 200 elever. Verksamheten kan starta tidigast nästa år.

Karl-Oskar Utbildning AB planerar en grundskola med förskoleklass, årskurserna 1-9 och fritidshem. Fullt utbyggd ska skolan ha 450 elever.

Barn- och familjenämnden tillstyrkte ansökan från Move Eslöv men avstyrkte ansökan från Karl-Oskar Utbildning. Två nya skolor skulle på kort sikt innebära ökade kostnader.

Skolinspektionen förklarar att enligt prognosen för Eslöv ska antalet elever mellan 6 och 15 år öka med 8,7 procent fram till år 2016.

Inspektionen förklarar att elevunderlaget bedöms tillräckligt för de nya skolorna och att det inte blir några negativa följder på lång sikt för elever eller kommun.

Senast ändrad:
2011-07-29

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se