Startsidan

Ja till samverkan Eslöv och VA-Syd

Eslöv ska bli en del av VA-Syd. Kommunfullmäktige sa nej till återremiss med minsta möjliga marginal och ja till samverkan.
Diskussionen i fullmäktige om framtiden för Eslövs kommuns vatten- och avloppsavdelning blev livlig.

— Fullmäktige måste ha det slutliga avtalet, sa Bertil Jönsson (NKE) och yrkade att ärendet skulle skickas tillbaka till kommunstyrelsen.

— Det är bättre att låta ärendet ligga några månader så att vi får tid att gå igenom det, sa Håkan Olsson (C).

— Samgåendet är nödvändigt för att lösa de svåra frågor vatten och avlopp står inför, sa Daniel Rhodin (FP)

— VA-Syd har kapacitet att utveckla verksamheten och bedriva forskning, till nytta för Eslövsborna, sa Peter Melinder (M).

— Samverkan med VA-Syd innebär att vi kan begränsa kostnadsutvecklingen, sa Henrik Wöhlecke (M). Vi har tillräckligt bra underlag.

— Det är vi som har ansvaret, sa Ingemar Jeppsson (C). Det är oansvarigt att fatta beslut på det här underlaget.

— Vad är det ni saknar, undrade Cecilia Lind (S). Vad är det för frågor som ni inte har fått svar på?

Kravet på återremiss avslogs med 32 röster mot 16 och en nerlagd. För att minoriteten ska få igenom en återremiss krävs 17 röster.

Kommunfullmäktige godkände därefter förslaget om samverkan. Det slutliga avtalet ska godkännas av kommunstyrelsen.

Senast ändrad:
2011-06-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se