Startsidan

Ja till rivning av tidigare fritidsgård

Tidigare fritidsgården och föreningslokalen Onsjövägen 18 i Eslöv ska rivas. Kostnaden beräknas till 114 400 kronor.
Anledningen till rivningen är att fastigheten är i dåligt skick. Onsjövägen 18 har varit bostadshus, fritidsgård och föreningslokal.

Kostnaden för att riva huset beräknas till 114 400 kronor. Men det kan bli dyrare om miljöfarligt material påträffas vid rivningen.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Senast ändrad:
2011-02-11

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se