Startsidan

Ja och nej till fristående skolor

Barn- och familjenämnden i Eslöv säger ja till en fristående skola och nej till en annan. Men politikerna är inte överens.
Två ansökningar om att starta fristående skolor i Eslöv har lämnats in till Skolverket. Move Eslöv AB vill starta en skola för skolår 6-9 med 200 elever. Karl-Oskar Utbildning AB vill starta en skola för förskoleklass-9 med 470 elever.

Barn- och familjenämnden förklarar att om båda skolorna får tillstånd att starta och lyckas attrahera elever får det stora konsekvenser. Det skulle innebära oro och störningar för både elever och personal. Under en övergångstid skulle det bli stora merkostnader.

- Det skulle påverka alla, säger barn- och familjenämndens ordförande Lena Emilsson. De elever som väljer att gå kvar i den kommunala skolan skulle bli starkt påverkade av de förändringar som blir nödvändiga.

Barn- och familjenämndens majoritet anser att en ny skola med 200 elever är storlek som går att hantera och tillstyrker ansökan från Move Eslöv AB. Däremot avstyrker nämnden ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB.

Politikerna i nämnden var inte överens. Ledamöterna från centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna reserverade sig mot att ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB inte tillstyrktes och vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot att ansökan från Move Eslöv AB tillstyrktes.

Senast ändrad:
2011-04-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se