Startsidan

Intervjuer om blomstrande näringsliv

Tiotalet personer ska intervjuas om hur Eslöv ska utvecklas till en blomstrande och växande näringslivskommun.
Intervjuerna med representanter för näringslivet, kommunen, räddningstjänst, bolagsbolag med mera är andra delen i arbetet med en vision för näringslivet.

Arbetet har inletts med en förstudie, som tagits fram i samarbete med Näringslivsutskottet och näringslivets Advisory board i Eslöv.

I studien redovisas styrkor som det geografiska läget, kommunikationerna, en komplett stad med prisvärt boende, närhet till naturen och vi-känsla.

På näringslivets område finns stor spridning av branscher och storlek på företag med kluster inom livsmedels- och verkstadsindustrin.

Inflyttningen av barnfamiljer, ett mångkulturellt samhälle och goda exploateringsmöjligheter för såväl boende som företag ingår i studiens redovisning av möjligheter.

Det förslag till vision som tagits fram för genomförande inom 10-15 år är

Eslöv — handelsstad med unikt centrum
Eslöv — Skånes bästa skolkommun
Eslöv — Skånes proffsigaste näringslivsenhet

Intervjuarna genomförs under april månad av Gertrud Elisabet Bohlin från Stella Nova AB. De personer som intervjuas får ge synpunkter på förstudiens innehåll och förslag på hur idéerna kan förverkligas.

När intervjuserien är avslutad ska en handlingsplan för att nå visionen tas fram. Hela arbetet presenteras vid en Näringslivsdag i Eslöv i början av september.

Senast ändrad:
2011-04-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se