Startsidan

Inriktningsbeslut om samverkan

Eslövs kommuns vatten- och avloppsverksamhet ska bli en del av VA Syd från och med 2012. Det anser kommunstyrelsen.
Malmö och Lund har sedan några år tillbaka ett samarbete kring vatten- och avloppsfrågor. I år utökades samarbetet med Burlövs kommun.

Eslövs kommun har erbjudits att bli nästa medlem i VA Syd. En stor utredning om för- och nackdelar med en anslutning har genomförts.

Eslövs kommun räknar med att en anslutning inte ska öka kostnaderna för vatten och avlopp. Nära 30 anställda i Eslöv berörs. De kommer att erbjudas jobb i VA Syd.

Kommunstyrelsen sa ja till att inriktningen ska vara ett samarbete. Centerpartiets ledamöter reserverade sig.

Senast ändrad:
2011-04-07

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se