Startsidan

Ingen tjänst till landsbygdsutveckling

Eslövs kommun ska inte utse en ansvarig person för landsbygdsutveckling. Fullmäktige sa nej med 36 röster mot 13.
Bertil Jönsson (NKE) motionerade i början av året om att kommunen skulle utse en ansvarig person för landsbygdsutvecklingen.

I motionen förklarar han att det i första hand är vid nyföretagande i centralorten kommunen ger hjälp. För landsbygden med småorter finns inte detta stöd klart uttalat.

I svaret förklarar kommunstyrelsen att kommunens arbete med näringslivsfrågor, landsbygdsutveckling och fysisk planering är inriktat på både centralort och landsbygd.

Kommunen hänvisar bland annat till den kompetensutveckling som Skåneakademier bedriver, ett projekt för kvinnliga företagare och Sätt MittSkåne på kartan för besöksnäringen.

I kommunfullmäktige yrkade Bertil Jönsson bifall till motionen. Men kommunfullmäktige beslöt att avslå den.

Senast ändrad:
2011-06-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se