Startsidan

Ingen ny förtidsröstning i Eslöv

Eslövs kommun anordnar ingen förtidsröstning för omval Västra Götaland och omval Örebro.
Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval i valet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland i alla valkretsar och kommunfullmäktige i Örebro i den nordöstra valkretsen.

Båda valen genomförs den 15 maj. Förtidsröstningen startar den 5 maj. Varje kommun utanför omvalsområdena bestämmer själva om de ska ordna med förtidsröstning. Information om röstningslokaler ges på valmyndighetens hemsida.

Valnämndens ordförande har tagit beslut om att förtidsröstning i de båda valen inte ska genomföras i Eslövs kommun. Antalet röstberättigade som vistas i kommunen bedöms inte vara av den storleken att det är motiverat att anordna förtidsröstning.

Valmyndigheten

Senast ändrad:
2011-04-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se