Startsidan

Inga skador av utsläpp av avloppsvatten

Utsläppet av avloppsvatten i Trollenäs i december förra året orsakade inga skador. Det framgår av vattenanalyser.
I mitten av december förra året inträffade ett läckage på avloppsledningen Marieholm-Eslöv i Trollenäs.

Ett par hundra meter från läckan finns fem enskilda vattenbrunnar. Vattenprover togs i brunnarna i december-januari samt efter tjällossningen i april.

Analysresultaten visar att grundvattnet inte har påverkats av avloppsvattnet. Vattenkvaliteten i brunnarna varierar, vilket är vanligt i enskilda brunnar.

En ny läcka på avloppsledningen uppstod i maj. Den läckan var av mindre omfattning. En ny avloppsledning kommer att läggas under hösten.

Senast ändrad:
2011-08-11

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se