Startsidan

Indragna hållplatser i bussutredning

Indragning av två hållplatser och busstrafik i utkanten av Flyinge. De förslaget ingår i en utredning som Skånetrafiken gjort.
- Det är fullständigt oacceptabelt, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Vi kommer att protestera mot det och agera för att det inte ska genomföras.

Bussutredningen gäller linje 157 mellan Eslöv och Harlösa via Flyinge och Södra Sandby. Utredningens förslag skulle innebära att restiden Eslöv-Harlösa minskas något.

Med dagens sträckning körs bussarna både fram och tillbaka på Holmbyvägen i Flyinge. En hållplats finns öster om Roslövsvägen, en annan i närheten av Plantskolevägen.

Hållplatsen vid Plantskolevägen byggdes om så sent som förra året. I samband med satsningen på gång- och cykelväg blev hållplatsen tillgänglighetsanpassad.

I utredningens förslag ingår att de båda nuvarande hållplatserna stängs och att en ny anläggs i den västra delen av Flyinge. Då kan bussarna rulla Gårdstångavägen-Stuterivägen i Flyinge.

- De som bor norr om skolan skulle få flera kilometer till hållplatsen, säger Cecilia Lind. Det kan vi inte acceptera.

Senast ändrad:
2011-03-23

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se