Startsidan

Hyrläkare till Kärråkra vårdcentral

Hyrläkare ska delvis lösa behovet av nya läkare till Kärråkra vårdcentral i Eslöv. Samtidigt pågår rekrytering av nya specialister.
Eslövs kommunledning har i brev till region Skåne uttryckt oro att de senaste månadernas turbulens vid Kärråkra vårdcentral kan innebära sämre vård för en stor del av invånarna i kommunen.

Region Skåne har nu både muntligt vid en träff och skriftligt informerat om vilka åtgärder som genomförs. Rekryteringen av en ny verksamhetschef pågår. Ett beslut kan komma i mitten eller slutet av maj och en ny chef vara på plats i september.

Fram till att en ny permanent verksamhetschef finns på plats kommer Peter Nirum att fortsätta vikariera på tjänsten.

Flera specialister i allmän medicin vid Kärråkra har nyligen sagt upp sig. För att klara vårdbehovet har Kärråkra förstärkt med två hyrläkare denna veckan. Ytterligare en kommer nästa vecka. En ny specialist börjar i mitten av juni.

Vi har under en längre tid haft brist på specialister i allmän medicin på Kärråkra, förklarar primärvårdschefen Benny Ståhlberg. Fortsatta intensiva aktiviteter pågår för rekrytering av fler specialister.

För att förstärka med läkartider på dagtid har Region Skåne tillfälligt stängt Kärråkras kvällsmottagning. Vårdcentralen har öppet kl. 8-17. Tåbelund har öppet kl. 7.30-17 och Brahehälsan kl. 8-17.

Region Skåne påpekar också att bemanningen på vårdcentralen är fortsatt stabil när det gäller sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor, medicinska sekreterare, sjukgymnaster och psykologer.

Men de insatser regionen genomför är förhoppningen att de patienter som är listade på Kärråkra ska känna sig trygga och väl bemötta i kontakterna med vårdcentralen.

Senast ändrad:
2011-04-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se