Startsidan

Hurva presenterar sina goda sidor

Hurva är en by med den lilla ortens fördelar och därtill närhet till stadens utbud av service, utbildning, arbete, kultur och nöjen.
Så presenterar byaföreningen i Hurva orten i en redovisning av "Hurvas goda sidor". Föreningen har gjort en sammanställning över fördelarna med att bo i Hurva.

I redovisningen konstateras att Hurva under det senaste seklet har genomgått en långsam förändring från att ha varit en hantverks- och handelsby till att huvudsaklingen vara en boendeort.

Den måttliga tillväxten kring en gammal bykärna skapar en lugn och trygg miljö. Samtidigt lyftet föreningen fram den service som finns med förskola, gästgiveri, bilverkstad, väl fungerande skolskjutsar, lantbrevbärare samt kyrklig och föreningsbaserad barnverksamhet.

En annan styrka är kommunikationerna. På vardagar går ett 60-tal expressbussturer till Lund-Malmö och lika många till Hörby-Kristianstad. Dessutom är det tiotalet bussturer till Eslöv. Hurva kan erbjuda ett boende där familjen kan klara sig med en bil.

Andra fördelar är lägre boendekostnader och lägre skatt än i till exempel Lund och Malmö, det sociala nätverket där föräldrar hjälps åt att ta hand om varandras barn i olika situationer och goda rekreationsmöjligheter

Senast ändrad:
2011-02-16

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se