Startsidan

Högt tryck i vattenledningarna i Harlösa

Det är för närvarande högt tryck i vattenledningarna i Harlösa. Trycket ut har sänkts men det vore bra om fastighetsägarna kunde kontrollera sina VA installationer.
Det höga vattentrycket gäller de södra delarna av Harlösa. Främst är det på och runt Revingevägen, Industrivägen och Åvägen som drabbats.

Senast ändrad:
2011-05-04

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se