Startsidan

Höga betyg till Eslövs äldreomsorg

Eslövs äldre är mycket nöjda med sin boendemiljö och bemötandet från personalen inom äldreomsorgen. Det visar en ny enkätundersökning gjord av Socialstyrelsen.
Socialstyrelsens enkätundersökning ger att äldreomsorgen i Eslövs kommun högre betyg än genomsnittet för landets övriga kommuner. Mycket positiv speglas äldreomsorgen totalt i kommunen, både gällande servicen vid kommunens äldreboende och inom hemtjänsten.

Enkätundersökningen genomförs regelbundet över hela landet och innehåller totalt tolv huvudrubriker med underliggande frågor kring sådant som trygghet i boendet, bemötande, inflytande, maten, vårdinsatser och städning, tvätt och dusch.

Maten smakar bra
Under elva av de tolv rubrikerna som har getts till boende på äldreboende får kommunen högre betyg än riksgenomsnittet. Bland annat alltså detta boendemiljön och bemötandet från personalen men också hur maten smakar och rutiner kring både personlig hygien och sådant som städ och tvätt. Det enda som får lite sämre betyg är riksgenomsnittet är hjälpen med att ta medicin.

När det gäller kommunen service inom hemtjänsten så är enkätresultatet lika positivt här. Också här ligger det totala omdömet högre än i landet i övrigt inom elva av de tolv områden som brukarna har fått frågor kring. Den enda betyget som ligger något under riksgenomsnittet är nöjdheten kring möjligheten till stöd med tvättning och städ inom hemtjänsten.

Personalens förtjänst
Socialstyrelsens enkätundersökning visar också att äldreomsorgen inom Eslövs kommun har förbättrat sig jämfört med den förra mätningen som gjordes för drygt två år sedan, hösten 2008.

Bernt Nilsson (S), avgående ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Eslöv är mycket nöjd med resultatet i Socialstyrelsens enkätundersökning.

— Det är mycket positivt, en glädjande utveckling. Resultatet speglar det enorma engagemang som finns hos vår personal, de gör ett fantastiskt jobb, menar Bernt Nilsson.

 

Senast ändrad:
2011-01-07

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se