Startsidan

Gymnasieskolans ekonomi i balans

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar efter flera år med stora underskott en ekonomi i balans för 2010.
Gymnasieskolan i Eslöv har under flera år haft ekonomiska problem. 2008 blev det ett underskott på 8,5 miljoner och 2009 ett underskott på 7,9 miljoner.

I bokslutet för 2010 redovisar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 2,1 miljoner. Verksamheten gav ett underskott på 300 000 kronor på en omsättning på 249 miljoner.

Anledningen till överskottet är att ett extra anslag på 2,4 miljoner till IT-satsningen datorer till alla lärare och elever inte har förbrukats.

Av årsredovisningen framgår att antalet elever vid Bergagymnasiet var 1 247 under 2010, en minskning med drygt 200 elever jämfört med året före.

Organisationen anpassades till minskningen av antalet elever. Antalet anställda inom gymnasie- och vuxenutbildningen minskade från 270 till 237.

Senast ändrad:
2011-02-22

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se