Startsidan

Grönområde kan bli villatomter

Ett grönområde i norra Eslöv kan bli villatomter. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att en ny detaljplan upprättas.
När detaljplanen för Rönnebergaområdet togs fram i mitten på 60-talet reserverades ett brett område mellan befintliga villor vid Onsjövägen och det nya bostadsområdet för en park.

På parkområdet finns ett bostadshus. Eftersom planen anger att det är park får huset endast underhållas och upprustas i begränsad omfattning.

Det aktuella huset är nu till salu och därför har det blivit en diskussion om framtida användning av området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att detaljplanen ändras så att huset ligger på tomtmark och inte parkmark. Samtidigt föreslås två-tre tomter på området öster om huset.

Senast ändrad:
2011-08-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se