Startsidan

Grannar vill ha murar och skyddszon

Några grannar till de planerade husen på Östra skolans tomt anser att hus placeras för nära deras tomter. Skyddszon och murar är några krav.
Det framgår av yttranden över detaljplanen för kvarteret Gåsen, Östra skolans område, i centrala Eslöv.

En av grannarna vill ha en sju meter bred skyddszon mellan tomtgräns och ny bebyggelse. Han vill också ha en två meter hög mur längs tomtgränsen.

En annan granne begär att kommande exploatör ska ersätta befintligt staket med ett plank och en tredje vill ha plank eller mur för insynsskydd.

I stort är grannarna positiva till att bostäder byggs på skoltomten. Flera påpekar att det är viktigt att en stor del av träden på området får vara kvar.

I detaljplanen ingår att södra delen av skolområdet ska bli villaområde med 36 små tomter. I den norra delen byggs tre-femvåningshus. Skolans huvudbyggnad bevaras.

Senast ändrad:
2011-01-28

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se