Startsidan

Godkänd bullernivå vid busshållplats

Bullernivån vid Trollenäsvägens hållplats för bussar överskrider inte riktvärdet. Det anser länsstyrelsen och avslår ett överklagande.
När stadsbusstrafiken i Eslöv utökades anlades en ny ändhållplats för bussarna vid Trollenäsvägen. Grannar framförde klagomål på störande buller.

Miljö och Hälsa genomförde i december 2009 bullermätningar vid husen intill hållplatsen. Mätningarna visade att bullernivån inte var för hög och ärendet avslutades.

En granne överklagade beslutet och begärde att vallen mellan hållplats och hus skulle höjas och planteras med höga träd och kraftiga buskar.

Det går inte att sitta på uteplatsen och samtala i normal samtalston, förklarade grannen. Är det inte den normala trafiken som överröstar en så gör bussen det istället.

Länsstyrelsen förklarar nu att bullermätningarna visar att riksdagens riktvärden för maximal bullernivå klaras. Länsstyrelsen saknar anledning att ifrågasätta bullerberäkningen.

Styrelsen anser precis som kommunen att det inte föreligger någon risk för människors hälsa och avslår överklagandet.

Senast ändrad:
2011-02-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se