Startsidan

Gertrud Elisabet Bohlin näringslivschef

Gertrud Elisabet Bohlin , tidigare chef för Ideon och Svenskt Näringsliv i Skåne, blir ny näringslivschef i Eslövs kommun.
Det avslöjades när Eslövs kommun anordnade näringslivsdag med seminarium och företagsmässa på fredagen. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober.

Nära 200 personer kom till näringslivsdagens seminarium. Det inleddes med att kommunalrådet Cecilia Lind presenterade Eslövs nya näringslivsvision.

I visionen ingår att Eslöv ska ha 37 000 invånare år 2020, att antalet arbetsplatser ska öka, kommunikationerna bli bättre, ökad satsning på utbildningar med mera.

Visionen för Eslövs näringslivsarbete kommenterades av fyra företagare i kommunen. De ansåg alla att 37 000 invånare är för lite. Visionen bör vara minst 40 000.

Företagarna presenterade bland annat förslag om att skänka mark till industrier, ge Eslöv en lockande karaktär, vara lite kaxigare och höja statusen utanför Eslöv.

I seminariet ingick också ett samtal mellan finansmannen Erik Penser och Thomas Frostberg om bland annat Eslöv, jordbruk, euron, Öresundsbron och England.

Landshövding Göran Tunhammar talade om Eslöv i Skåne, ESS-ordföranden Sven Landelius om Eslöv i världen och innovationsdirektör Ingrid Landgren, Procordia, om Goda Eslöv.

Näringslivsdag

Eslövs blivande näringslivschef Gertrud Elisabet Bohlin, i mitten, presenterades av Cecilia Lind och intervjuades av Thomas Frostberg. Foto: Ulf Axelsson/Eslövs kommun

Näringslivsdag

Nära 200 personer kom till näringsdagen där landshövding Göran Tunhammar talade om Behöver Skåne Eslöv?

Senast ändrad:
2011-09-02

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se