Startsidan

Fullmäktiges sammanträde inställt

Kommunfullmäktiges första sammanträde i år är inställt. Anledningen är att ett fåtal ärenden finns på dagordningen.
Kommunfullmäktige skulle hålla årets första sammanträde den 31 januari. Men de ärenden som är aktuella kan utan problem behandlas vid februarimötet.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari hålles i sammanträdesrum Möller/Sahlin på andra våningen i Stadshuset.

Anledning till att mötet flyttas från Medborgarhuset är att a-salen där är bokad för en helkväll till staden Eslövs ära och jubileum.

Senast ändrad:
2011-01-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se