Startsidan

Fullmäktige sa nej till förskolebuss

Eslövs kommun ska inte inrätta en mobil förskola. Kommunfullmäktige sa nej med 39 röster mot 10.
Daniel Rhodin (FP) motionerade i början av året om att Eslöv skulle inrätta en mobil förskola från och med höstterminen 2012.

Med en förskolebuss kan man inte bara få pedagogisk mångfald utan även enkelt överföra resurser där behov uppstår, förklarade motionären.

— Kostnaden för en plats i mobil förskola är ungefär som kostnaden för en plats i en ny vanlig förskola, sa Daniel Rhodin i fullmäktige. Vi vill ha en mobil förskola för att öka den pedagogiska mångfalden.

— Vi har bra utemiljöer vid förskolorna, sa Lena Emilsson (S). Vi anser inte att det är lämpligt att barn ska tillbringa tid ute på vägarna. Dessutom rimmar en mobil förskola illa med att Eslöv är en EKO-kommun.

Fullmäktiges beslut blev att avslå motionen.

Senast ändrad:
2011-06-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se