Startsidan

Frågor om hotellet i fullmäktige

Eslövs kommun har inte fattat något beslut om att lägga ner hotellet. Kommunen har fattat ett beslut om trappan vid hotellet.
Det förklarade kommunalrådet Cecilia Lind när hon besvarade en interpellation från Håkan Olsson och Anders Molin angående hotellet.

I interpellationen ställde de båda centerpartisterna en rad frågor, bland annat hur kommunalråden tänkt sig att hotellverksamhet i Eslöv ska bedrivas fortsättningsvis.

Cecilia Lind svarade att hotellverksamhet ska bedrivas på marknadens villkor, helt utan kommunala lån, subventioner eller direkta bidrag.

- Det är besynnerligt att det utan förvarning kommer upp en fråga att hotellet ska försvinna, sa Håkan Olsson i debatten. Det var väldigt dåligt förberett.

Cecilia Lind förklarade att ärendet skickades ut till ledamöterna så snart förslaget var klart. Fastighetsägaren ville ha ett snabbt svar och kommunen vill ge god service.

- Vi har inte beslutat att stänga hotellet, sa Cecilia Lind. Vårt intresse är att upphäva servitutsavtalet och få bort kommunens kostnader för trappan.

- Trappan kostar kommunen mycket pengar och även om vi har en god ekonomi tränger det bort andra angelägna verksamheter.

Senast ändrad:
2011-04-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se