Startsidan

Förskolan Mattisborgen flyttas till Stehag

Förskolan Mattisborgen i Eslöv ska flyttas till Stehag. Kostnaden beräknas till 3,5 miljoner kronor.
Den modulbyggda förskolan Mattisborgen blev lösningen när Eslöv hade akut brist på platser i förskolan. Nu finns det behov av fler lokaler i Stehag.

Servicenämnden beslöt på onsdagen att begära igångsättningstillstånd för flyttning av förskolan från Eslöv till Stehag.

Förskolan ska ställas upp på baksidan av Stehagsskolan och där dockas ihop med Gyabo. Kostnaden beräknas till 3,5 miljoner kronor.

Flyttningen beräknas vara slutförd till höstterminens början. En förutsättning är att den nya förskolan i Kunskapshuset i Eslöv är inflyttningsklar då.

Senast ändrad:
2011-03-10

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se