Startsidan

Förskola för 25 miljoner i Skytteskogen

Servicenämnden får söka bygglov för en ny förskola i Skytteskogen i Eslöv. Kostnaden för förskolan beräknas till 25 miljoner kronor.
Ekenäsgårdens förskola har funnits med i kommunens planer under många år. Men förseningar av andra satsningar, bland annat på grund av bränderna, har även försenat förskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid senaste sammanträdet servicenämnden igångsättningstillstånd för att ta fram underlag och ansöka om bygglov för förskolan. Den ska byggas på Ekenäsgårdens plats när måltidsverksamheten flyttats.

Kostnaden för den nya förskolan beräknas till 24,8 miljoner kronor och pengar finns i investeringsplanen. Servicenämnden räknar med att förskolan ska stå klar i slutet av 2013 eller början av 2014.

Senast ändrad:
2011-05-11

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se