Startsidan

Folkmängden ökade med 318 personer

Folkmängden i Eslövs kommun ökade med 318 personer under förra året. Vid årsskiftet hade Eslövs kommun 31 587 invånare.
Det framgår av Statistiska centralbyråns statistik för 2010. Statistiken för hela året publicerades på fredagen.

En anledning till ökningen är ett födelseöverskott. 379 personer föddes i kommunen förra året. 279 personer avled.

1.878 personer flyttade till Eslövs kommun. 1.333 flyttade från andra kommuner i länet, 273 från övriga delar av Sverige och 272 från utlandet.

1.666 personer flyttade från Eslövs kommun. 1.214 personer flyttade till andra kommuner i länet, 336 till övriga Sverige och 116 till utlandet.

Det innebär att Eslöv fick ett plus på 119 mot länet, ett minus på 63 mot övriga Sverige och ett plus på 156 mot utlandet.

I statistiken ingår också en justering av tidigare siffror. Slutresultatet blir en ökning med 318 personer.

Senast ändrad:
2011-02-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se