Startsidan

Flygplatsens huvudbana asfalteras

Asfalteringen av huvudbanan på Eslövs flygplats inleddes på onsdagen. På eftermiddagen var mer än halva arbetet genomfört.
Hösten förra året iordningställdes ett nytt huvudstråk på flygplatsen i Eslöv. Trots omsådd efter vintern gick det för ett par veckor sedan inte att använda banan.

Söndagen den 5 juni anordnas en stor flygfest på flygplatsen. Två dagar tidigare startar traditionellt Fly-in. Båda arrangemangen var hotade.

Efter ett enhälligt ja till asfaltering i kommunstyrelsen gick arbetet igång direkt. Stora mängder jord har tagits bort och ett bärlager lagts.

Asfalteringen av huvudbanan inleddes på onsdagen. Därmed ligger arbetet klart före tidsschemat.

Den asfalterade banan blir 800 meter lång och 20 meter bred. Kostnaden beräknas till 2,9 miljoner kronor.

Flygplatsen

Eslövs flygplats får en asfalterad huvudbana. Söndagen den 5 juni genomförs en stor flygdag. Foto: Eslövs kommun/Ulf Axelsson

Senast ändrad:
2011-05-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se