Startsidan

Flygplatsens huvudbana asfalteras

Huvudbanan på Eslövs flygplats asfalteras. Asfaltbanan blir 800 meter lång och 20 meter bred. Arbetet kostar 2,9 miljoner kronor.
Hösten förra året iordningställdes ett nytt huvudstråk på flygplatsen i Eslöv. Trots omsådd efter vintern går det i nuläget inte att använda banan.

— Vädret har inte varit på vår sida, konstaterar kommunalrådet Cecilia Lind.

4-5 juni ska det vara stor flygfest på flygplatsen. På lördagen är det traditionellt Fly-in och på söndagen anordnas en stor flygdag med anledning av Eslövs 100-årsjubileum.

Kommunstyrelsen sa på tisdagen enhälligt ja till att huvudbanan på flygplatsen ska asfalteras. Kostnaden beräknas till 2,9 miljoner. Jord som schaktas bort kan säljas för 300 000 kronor.

— De kostnader det talats om tidigare har varit betydligt högre, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke. Med en asfalterad bana minskar störningarna.

Satsningen innebär också att det blir ökade möjligheter för företagare att utveckla och etablera verksamheter på och vid flygplatsen.

Senast ändrad:
2011-05-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se