Startsidan

Fler tågstopp och bättre tidtabell utreds

Fler tågstopp och bättre tidtabell i Eslöv ska snabbutredas under våren. Förändringar kan genomföras i december.
Representanter för Eslövs kommun med kommunalråden Cecilia Lind och Henrik Wöhlecke i spetsen träffade på fredagen regionrådet Mats Persson och Skånetrafikens chef för strategisk utveckling, Bengt Nilsson.

Kommunens representanter var starkt kritiska mot försämringarna i tågtrafiken till och från Eslöv, framförallt under icke rusningstid. Kritik framfördes mot färre tågstopp och att Skånetrafiken inte följt regionpolitikernas beslut om god spridning tidsmässigt.

Eslövs kommuns grundinställning är att alla Skånetrafikens tåg på stambanan ska göra uppehåll i Eslöv. Eslövs kommun vill också ha den utlovade trafiken under icke rusningstid, minst ett tåg varje halvtimme.

Ett resultat av träffen blev att Skånetrafiken, som har ansvaret för tågtrafiken, tillsammans med Eslövs kommun och Höörs kommun ska utreda förutsättningarna för flera tågstopp och bättre tidtabell.

En del i utredningen blir att studera resandet på icke rusningstid. 46 procent av resenärerna till och från Eslöv åker då. Men Skånetrafiken vet inte hur stor del av dessa resenärer som pendlar till och från jobbet och hur stor del som är sällanresenärer.

Den andra delen är fler tågstopp genom att utöka rusningstidens trafik Malmö-Hässleholm med uppehåll i Höör och Eslöv. Utgångspunkten är en timme extra på morgonen och en timme extra på eftermiddagen.

Den tredje delen gäller tidtabellen. En jämnare spridning av förbindelserna och vilka konsekvenser det får för annan tågtrafik ska utredas. Hela utredningen ska vara klar under våren så att förändringar kan genomföras i december.

Senast ändrad:
2011-01-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se