Startsidan

Fler pågatåg utanför rusningstid

Skånetrafiken vill utöka tågtrafiken Höör-Eslöv-Lund-Malmö utanför rusningstid med ett pågatåg i timmen.
Skånetrafiken fick massiv kritik för en del av de förändringar som genomfördes vid tidtabellskiftet i december.

De förändringar som kritiserades var dels att Blekingetågens stopp drogs in, dels att två tåg i timmen utanför rusningstid går med 5-15 minuters mellanrum.

Eslövs kommun har begärt att Blekingetågen åter ska göra uppehåll i Eslöv. I andra hand har kommunen begärt att ytterligare ett pågatåg i timmen sätts in under icke rusningstid.

Skånetrafiken begär nu så kallat tågläge för ytterligare ett pågatåg i timmen Höör-Malmö utanför rusningstid. Det handlar om vardagar klockan 9-15 och 18-20.

Begäran om tågläge — plats på spåren — ska behandlas av Trafikverket.

Senast ändrad:
2011-04-05

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se