Startsidan

Fler klarar gymnasiestudier på fyra år

Andelen gymnasieelever i Eslöv som klarar sina studier på fyra år har ökat kraftigt. Läsåret 2009-10 var det 78,3 procent av eleverna.
I den årliga sammanställningen över gymnasieskolornas resultat redovisas en rad positiva siffror för Bergagymnasiet i Eslöv.

Skolan har under flera år arbetat för att fler elever ska klara gymnasiestudierna på fyra år. Förra året blev det en kraftig ökning, från 68,4 till 78,3 procent.

Sammanställningen visar också att antalet lärare per 100 elever ökade från 8,7 till 9,0. Med den siffran ligger Eslöv klart före till exempel Lund. Även andelen lärare med högskoleutbildning ökade vid Bergagymnasiet.

I sammanställningen ingår också studieresultaten. Där finns en variation mellan programmen men sammanställningen visar att Bergagymnasiet klarar sig bra i konkurrensen med andra gymnasieskolor.

- Vi har en god utbildning och goda resultat, säger gymnasienämndens ordförande Catharina Malmborg.

Senast ändrad:
2011-01-26

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se