Startsidan

Fler bilar på Föreningstorget i Eslöv

Miljö och Samhällsbyggnad ska undersöka möjligheterna att göra en stor del av Föreningstorget i Eslöv till parkeringsplats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid senaste sammanträdet att möjligheten till bostads- och centrumbebyggelse samt en mindre allmän plats på Föreningstorget ska prövas.

Miljö och Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för torget. Den kan ge ett väsentligt tillskott av bostäder och stadsliv i denna del av Eslöv.

Men det dröjer innan en detaljplan är klar och eventuella bostäder kan byggas. Därför vill arbetsutskottet att möjligheterna att använda en stor del av torget till parkering under en övergångstid prövas.

— Det är brist på parkeringsplatser i området, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Polisen, hemtjänsten och boende i området vill ha fler parkeringsplatser.

Ärendet går nu vidare till Miljö och Samhällsbyggnad.

Senast ändrad:
2011-09-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se