Startsidan

Fem cykelleder prioriteras i ny plan

Fem cykelleder mellan tätorter i Eslövs kommun prioriteras i ett förslag till ny cykelplan. Dessutom föreslås nya cykelvägar i Eslövs tätort.
Miljö och Samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till ny cykelplan. Den nuvarande planen är drygt tio år gammal. Förslaget skickas nu ut för samråd.

Önskemålen om cykelvägar mellan tätorter i kommunen och grannkommunerna är många. I förslaget till plan har önskemålen delats in i tre grupper.

I prioriteringsgrupp 1 finns Stockamöllan-Hasslebro, Örtofta-Ellinge-Eslöv, Stabbarp-Bosarp, Flyinge-Flyinge kungsgård och Gryby-Eslöv.

I prioriteringsgrupp 2 finns Östra Asmundtorp-Gullarp-Trollenäs, Marieholm-Teckomatorp, trafikplats Gårdstånga, Eslöv-Kungshult och Holmby-Hammarlunda.

I planförslaget redovisas också hur ett komplett cykelvägnät i Eslövs tätort kan se ut. För att få kompletta cykelstråk krävs en hel del satsningar, bland annat i centrum.

Senast ändrad:
2011-09-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se