Startsidan

Fast pris för nya tomter i Flyinge

Eslövs kommun tar ut ett fast pris för fem nya tomter vid Fasanvägen i Flyinge. Fullmäktige godkände prissättningen.
Eslövs kommun har hittills tagit ut ett fast och ett rörligt pris för flertalet tomter. Det rörliga priset har baserats på antalet kvadratmeter.

I Flyinge väljer kommunen enbart fast pris, men med två nivåer. Tomter på cirka 680 kvadratmeter säljs för 410 000 kronor och tomter på cirka 1300 kvadratmeter för 630 000 kronor.

Tomtpriset ska täcka kommunens kostnader för mark, gator, geotekniska undersökning, fastighetsbildning och administration.

De som köper tomterna får även betala för anslutning av el, vatten och avlopp samt nybyggnadskarta och detaljplan.

Senast ändrad:
2011-09-27

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se