Startsidan

Eslöv vill utöka 50-sträcka i Remmarlöv

Eslövs kommun föreslår att 50-sträckan i Remmarlöv utökas med 100-talet meter. Länsstyrelsen tar beslut om en förändring.
En privatperson har tidigare hos länsstyrelsen ansökt om att 50-sträckan på väg 1261 genom Remmarlövs by skulle förlängas. Den ansökan avslogs.

Eslövs kommun förklarar i ett yttrande att 50-gränsen öster om Remmarlövs by är lämpligt placerad. Men i väster finns anledning att utöka 50-sträckan.

De som kommer västerifrån och närmar sig byn upplever att byn börjar strax efter kyrkan, förklarar kommunen. Efter det finns några gårdar och hagar i direkt anslutning till byn.

Eslövs kommun anser att 50-gränsen därför ska flyttas 100-talet meter västerut. Länsstyrelsen ska behandla förslaget.

Senast ändrad:
2011-02-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se