Startsidan

Eslöv vill ha snabb upprustning av tunnel

Eslövs kommun är beredd att låna ut pengar till en upprustning av gångtunneln under järnvägen. Kostnaden beräknas till 4,5 miljoner.
Den snart 100-åriga tunneln mellan järnvägsstationen och Stinstorget i Eslöv är i mycket dåligt skick. I den äldsta delen lossnar både kakelplattor och betongbitar.

Tunneln är ett byggnadsminne som ska bevaras och underhållas. Eslövs kommun har tidigare begärt att Riksantikvarieämbet ska agera för en upprustning. Trafikverket har svarat att pengar saknas.

En utredning som Trafikverket gjort visar att en upprustning av tunneldelen närmast stationen kostar 4,5 miljoner. I upprustningen ingår nytt kakel men även en rad åtgärder mot fuktproblem.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på tisdagen Miljö och Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta vidare med en lösning som innebär att tunneln rustas upp i år.

- Tjänstemännen ska titta på möjligheterna att låna ut pengar till staten till en upprustning, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Men vi vill veta mer vad vi får för pengarna. Vi vill ha en enhetlig tunnel och vi vill ha bättre belysning.

Om kommunen lånar ut pengar kan Trafikverket betala tillbaka 2013. Eslövs kommuns bidrag kan bli räntan.

Gångtunnel

Eslövs kommun vill ha en snabb upprustning av gångtunneln under järnvägen. Foto: Eslövs kommun/Ulf Axelsson

Senast ändrad:
2011-03-23

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se