Startsidan

Eslöv vill ha en kraftledning nergrävd

Miljö- och samhällsnämnden vill att en dubbel kraftledning söder om Eslöv ska grävas ner. I framtiden ska det byggas på området.
E.ON Elnät Sverige har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om ny nätkoncession för kraftledningen mellan Vallkärra och Eslöv söder. Företaget vill ha tillstånd för linjen under 40 år.

Kraftledningen behövs för bland annat Eslövs elförsörjning men söder om centralorten, mellan ridhuset och vägen Ellinge-Kristineberg, finns en konflikt. Området är intressezon för Eslövs bebyggelseutveckling.

Eslöv vill ha handlingsfrihet vid en framtida utbyggnad av området. Ett nergrävt utförande av ledningarna i denna delsträcka skulle bättre möjliggöra en utbyggnad, varför kommunen förordar detta, förklarar nämnden.

Senast ändrad:
2011-01-24

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se