Startsidan

Eslöv vill ha busshållplats vid Gryby

Ompröva beslutet att ta bort hållplats Gryby. Det begär Eslövs kommun i en skrivelse till Trafikverket och Skånetrafiken.
Grybys busshållplatser finns intill den hårt trafikerade väg 113. Trafikverket har begärt en planskild korsning så att gående och cyklister säkert kan ta sig till och från den ena hållplatsen.

Skånetrafiken meddelade därefter att hållplatserna skulle tas bort eftersom resandeunderlaget inte motiverar planskildhet. Antalet resenärer har minskat sedan väg 113 byggdes om för några år sedan.

Eslövs kommun anser att det är olyckligt om hållplatsen försvinner. I skrivelsen till Trafikverket föreslår kommunen en träff för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra möjligheterna att korsa väg 113.

Eslövs kommun har tidigare protesterat mot att hastighetsbegränsningen är 100 kilometer i timmen på väg 113 i korsningen med Södra vägen. Kommunen planerar nu att begära sänkt hastighetsgräns på väg 113 vid Gryby.

Senast ändrad:
2011-09-23

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se