Startsidan

Eslöv tillstyrker kraftvärmeverk i Örtofta

Eslövs kommun tillstyrker ansökan om ett kraftvärmeverk i Örtofta. Men kommunen vill att en rad krav ska uppfyllas.
Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB har hos miljödomstolen ansökt om tillstånd ett bygga och driva ett kraftvärmeverk i Örtofta. Verket ska producera fjärrvärme och el.

Kommunstyrelsen i Eslöv tillstyrker ansökan men med tillägg av de punkter som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tidigare framfört.

Det gäller rökgaskondensering, utsläppspunkt i Kävlingeån och säkerställande att miljöpåverkan från transporter minimeras.

Eslövs kommun förklarar också att det är väsentligt att bolagets åtagande i ansökan om att vidta försiktighet avseende störningar och påverkan på landskapsbild tas in i tillståndet.

Det gäller även åtaganden om att utnyttja möjligheterna till transporter med järnväg och att i övrigt bedriva verksamheten med aktsamhet.

I kommunstyrelsen yrkade Daniel Rhodin (FP) att ansökan skulle avstyrkas. Men det avslogs utan omröstning.

Daniel Rhodin ville också ha en begränsning av tiderna för transporter, från klockan 06-22 i ansökan till klockan 08-18. Även det förslaget avslogs.

Senast ändrad:
2011-01-12

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se